top of page

בחירת תאריך לחתונה או לאירוע

ישנם תאריכים בהם לא מקובל להתחתן בהם, לערוך חופה או לחגוג כל אירוע משמח.

חלקם תאריכים שלא יאשרו לכם ברבנות להתחתן ולא יסכימו לשלוח רב, וחלקם תאריכים שבהם "לא מקובל" להתחתן, ימים הנחשבים ימי-אבל ועדיין כדאי שלא לקבוע בהם, כדי לשמור על המנהג.

בימים הבאים לא מקובל לערוך חופות:

• שבתות, ערבי שבת (יום ו' בערב) ומוצאי שבתות.

• החגים הבאים, כולל ערב החג ומוצאי החג: ראש השנה (א'-ב' בתשרי), יום הכיפורים (י' בתשרי), סוכות ושמחת תורה (ט"ו-כ"ב בתשרי), פסח (ט"ו-כ"א בניסן), שבועות (ו' בסיון), פורים (י"ד או ט"ו באדר, תלוי במקום המגורים).ימי צום ותענית (אפשר להתחתן במוצאי היום): צום גדליה – ג' בתשרי, צום עשרה בטבת – י' בטבת, תענית אסתר – י"ג באדר, צום י"ז בתמוז, תשעה באב – ט' באב.

• ספירת העומר: ימי ספירת העומר נמשכים שבעה שבועות: מפסח ועד שבועות. באופן מסורתי נחשבים ימים אלו כימי אבל שבהם יש למעט בשמחות.

מנהג עדות המזרח הוא שלא להינשא מפסח ועד ל"ג בעומר (ט"ו בניסן עד י"ח באייר, כולל).

מנהג עדות אשכנז הוא שלא להינשא מראש חודש אייר ועד לראש חודש סיוון (א'-כ"ט באייר).

יחד עם זאת, לרוב ניתן להינשא בשלושה ימים מיוחדים במהלך ספירת העומר, כמו יום העצמאות (ה' באייר, רק במקצת מן הרבנויות), ל"ג בעומר (י"ח באייר) ויום ירושלים (כ"ח באייר).

• ימי "בין המצרים" שהם שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב – הימים שבהם נחרבו ירושלים ובית המקדש. אשכנזים אינם נישאים בשלושה שבועות אלה, ובני עדות המזרח אינם נישאים בתשעת הימים שבין ראש חודש אב (א' באב) לתשעה באב.

בשל הבדלים קלים בין לשכות הנישואין השונות באשר לימים שבהם אסור להינשא, מומלץ לבדוק מראש את התאריך עם הרבנות בה אתם צפויים להירשם לפני החלטה סופית על מועד החתונה והסיכום על פרטיה.

חשוב להזכיר כי על פי הלוח העברי "יום" נמשך משקיעת השמש בערב עד רדת החשכה למחרת, ולא מחצות הלילה עד חצות הלילה שאחריו. לפיכך מועדה של חופה שנערכת לאחר שקיעת השמש ייחשב כתאריך העברי של היום שלמחרת.

שעת החופה אינה יכולה לחפוף את שעת השקיעה, בשל הצורך לכתוב בכתובה במדויק את התאריך העברי, המתחלף בשעת השקיעה. לפיכך יש להחליט אם החופה תיערך לפני השקיעה או לאחריה.

בימי שישי הרבנות מאפשרת לקבוע חופות עד הצהריים בלבד.

בחורף עד 12:00 ובקיץ עד 13:00 והמסיבה והסעודה יכולות להימשך אחר כך.

מבחינת לשכת הנישואין החתונה יכולה להיערך בכל מקום: באולם שמחות, בגן אירועים, במסעדה, בבית כנסת, בחצר בית, ואף בלשכת הנישואין עצמה. לפני בחירה באולם, בגן אירועים או במסעדה, חשוב לוודא שיש להם תעודת כשרות וכי המקום אינו פתוח בשבת. לא ניתן להינשא במקום הפתוח בשבת אף אם האוכל המוגש בו כשר.

הצוות של yAmAS ישמח לעזור לכם בבחירת תאריך מתאים ליום החשוב והמאושר.

bottom of page