top of page

בטבעת זו...

יש מעשה המסמל את מימוש האהבה יותר מאשר הפגנת התחייבות וענידת טבעת?

לפי ההלכה ניתן לערוך את הקידושין בשלוש דרכים: בכסף, בשטר ובביאה (מתוך "מסכת קידושין").

בעבר, קידושין בטבעת היו נתונים במחלוקת בין מנהג ארץ ישראל לבין מנהג בבל, שהתנגד לקידושין בטבעת. אולם, כיום מקובל לערוך את הקידושין באופן בלעדי באמצעות טבעת.

על טבעת הנישואין להיות חלקה, בניגוד לנהוג, הטבעת איננה חייבת להיות מזהב,

עליה להיות שווה לפחות פרוטה, ולכן הטבעת יכולה להיות גם מכסף.

מטרת העיצוב הפשוט של טבעת הקידושין ביהדות היא שהכלה תוכל להעריך נכון את שווי הטבעת. כדי שלא יהיה אלה נישואי מקח טעות.

בטבעות נישואין יש מבחר ענק, סוגים, צבעים ודוגמאות בשפע המשתנות בלי סוף…

אפשר ללכת על המראה הקלאסי או על הטרנדי. בסופו של דבר זו רק טבעת ואין לה חשיבות מיוחדת אחריי הקידוש. המטרה שלה היא להתקדש בה ולא יותר, כך שאם אחרי שנתיים שלוש ימאס לך ממנה- תמיד תוכלי להחליפה.

bottom of page